Při výrobě plastových výlisků přesným vstřikováním vzniká odpadní energie, kterou je energeticky a ekologicky výhodné zužitkovat.

V roce 2006, kdy začala rekonstrukce nové haly, kam se firma v roce 2007 přestěhovala, se již počítalo s projektem na využití odpadního tepla. Tento unikátní projekt je realizován za podpory ze strukturálních fondů EU a MPO v rámci OPPP a byl v roce 2009 oceněn ministrem průmyslu a obchodu panem Ing. Vladimírem Tošovským.

Základní princip

Zdroji tepelné energie jsou kompresory s úrovní zhruba 56 °C, chlazení vstřikovacích forem s teplotou okolo 48 °C a chlazení hydraulického oleje s úrovní 42 °C. Systémem tepelného hospodářství je vytvořena cesta, díky které se velká část tohoto vyprodukovaného tepla může zužitkovat s ohledem na jeho potenciál. Odpadní teplo zajišťuje ohřev teplé užitkové vody, vytápění radiátory, ohřev vzduchu v rekuperačních jednotkách a především podlahové vytápění v kancelářích a montáži. Tímto jsou minimalizovány náklady na vytápění rekonstruované budovy.

Rovnováha mezi zdroji a spotřebiči odpadního tepla je závislá na objemu výroby v lisovně a venkovních teplotách. Nestačí-li zdroje odpadního tepla, potřebu vyrovnávají plynové kotle.

Současný stav

V minulých letech nastávala rovnováha při plném provozu přibližně při 10 °C. Postupným doplňováním systému a přidáváním lisů se rovnováha pohybovala zhruba při 4 °C. V současnosti jsme schopni provozovat systém tepelného hospodářství bez dalšího zdroje energie (plynové kotle) i při -3 °C.

Systém nelze provozovat bez důkladného měření a řídícího systému. Proto máme ve firmě vytvořen monitorovací systém tepelného hospodářství, díky kterému můžeme sledovat veškeré měřené veličiny (teploty, tlaky, intenzitu slunečního svitu a další) a měnit velkou škálu nastavení. Toto sledování a nastavování lze provozovat i dálkově.

Čísla hovoří za vše

Dle energetického auditu hlavní budovy bychom bez provozu tepelného hospodářství ročně spotřebovali 100 000 m3 zemního plynu. S projektem tepelného hospodářství energetický audit stanovil spotřebu na 17 100 m3 zemního plynu. Skutečnosti v úsporách jsou však ještě lepší. V následujícím grafu můžete vidět vývoj od roku 2008 až do současnosti. Jako 100 % je stanovena hodnota 17 100 m3. Druhý graf ukazuje vývoj teplot pro srovnání jednotlivých let.

Ocenění ministr...
Projekt využití...
Vizualizace sys...
Sledování chybo...
Sledování el. p...
Ukázka diagramu...
Temelin

Rychlý kontakt

IMS - Drašnar s.r.o.
Semanínská 2090
560 02 Česká Třebová

Tel.: +420 464 622 111
Fax: +420 465 531 050
e-mail: ims@ims-sro.cz